Flora

Rostliny jsou pro nás zejména zdrojem obživy a bytí.

Jsou to děti sluníčka, které jim předává svoji energii a spolu s vláhou jim nedá zaniknout. Pokud jde o zachycení detailů  „krásna“ flory, pak tím myslíme především květy. Život květů je z hlediska času kratičký a proto se snažíme zachytit onu pomíjivost na fotografiích. Květiny proti stromům v tom mají časovou nevýhodu. Na poznání krásy stromů nemusíme čekat. Na webu jsou umístěny fotografie převážně exotických rostlin, které se nám zdály zajímavé a proto jsou předloženy k posouzení.